Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2024-07-01
Zamknięcie
2024-07-15
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
Dostawa pomp przenośnych
Nr przetargu Z10/527758

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

„Dostawa pomp przenośnych”

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Dostawa pomp przenośnych”

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1578291,e4941fd5e6c09813155b33e4e975a4bb.html

Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Logintrade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka