Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-10-15
Zamknięcie
2020-10-22
Grupa Azoty Polyolefins
Ochrona uczestników VIP biorących udział w spotkaniach biznesowych Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 599 283 310 PLN,  wpłaconym w całości(„Spółka”) zaprasza do złożenia oferty w przetargu na Ochrona uczestników VIP biorących udział w spotkaniach biznesowych Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Termin na składania ofert upływa 22.10.2020 r. o godz. 12:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1073170,f441a21e6b4d16b768dd4bb59753ec1e.html 

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/ oraz http://polyolefins.com.pl/

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka